ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม MultiPoint Mouse

ทาง สทร. ได้กำหนดให้มีการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม MultiPoint Mouse ประมาณวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2553 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย
1.  โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการครั้งที่แล้วจะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยอัตโนมัติ (รบกวนอาจารย์แจ้งว่าสอนกลุ่มสาระใดกลับมาที่ mail : klumpuan@hotmail.com เพื่อจะได้จัดเข้ากลุ่มสาระได้ถูกต้องค่ะ)
2.  คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม จำนวน  20-30 โรงเรียน โดยจะต้องใช้โปรแกรมนี้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว ประกอบกับมีอุปกรณ์พร้อม เพราะปีนี้ทาง สทร. ไม่ได้แจกอุปกรณ์
3.  รูป แบบการจัดการอบรมปีนี้ไม่มีการอบรมตัวโปรแกรมให้ใหม่ แต่จะเป็นการต่อยอดให้กับคุณครู โดยการแบ่งตามกลุ่มสาระฯ และให้นำเสนอผลงานของตน
4.  คุณครูทุกท่านจะต้องเตรียมบทเรียนที่สร้างด้วยโปรแกรม MultiPoint Mouse มาคนละ 1 ผลงาน (จะเป็นผลงานที่ส่งให้ สทร. หรือว่าผลิตขึ้นมาใหม่ก็ได้) เพื่อนำเสอนในกลุ่มสาระของตนเอง และลงมติเพื่อคัดเลือกจำนวน 1 ผลงาน สำหรับเป็นตัวแทนของกลุ่มสาระฯ เพื่อนำเสนอในเวทีใหญ่
5.  รับสมัครคุณครูที่มีผลงานในการจัดนิทรรศการ จำนวน 5-10 โรงเรียน โดยในวันที่มีพิธีเปิด จะต้องจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน (ของตนเอง หรือรวมกลุ่มกันก็ได้) โดยทาง สทร. จะจัดพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการพร้อมงบประมาณสนับสนุนให้เล็กน้อย) ประกอบด้วย 1. ตัวผลงาน 2. สาธิตการใช้งาน 3. flow chart เกี่ยวกับผลงาน 4. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.  สำหรับโรงเรียน 100 โรงแรก รบกวนอาจารย์ทุกท่านแจ้ง กลุ่มสาระฯ ที่ตนสอนเพียง 1 กลุ่มสาระฯ เพื่อทาง สทร. จะได้จัดให้ท่านเข้ากลุ่มสาระได้อย่างถูกต้อง หรือมีปัญหาสงสัย สามารถแจ้งทาง e-mail หรือโทรศัพท์ก็ได้ ที่ 089-119-7313 ค่ะ

กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: