About

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม  MultiPoint Mouse

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการศึกษา โดยเฉพาะเทคโนโลยี ‘Microsoft MultiPoint Mouse’ เข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนการสอน ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถให้นักเรียนใช้ Mouse ทำกิจกรรมพร้อมๆ กันบนจอเดียวกันได้ เช่น การตอบคำถาม เติมคำในช่องว่าง จับคู่ วาดภาพ หรือกิจกรรมระบายสี เป็นต้น

“เทคโนโลยี MultiPoint เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สามารถรับคำสั่งได้จากอุปกรณ์ต่อพ่วงหลายๆ ตัว ได้พร้อมๆ กัน สำหรับตัวโปรแกรม MultiPoint Mouse นั้น พัฒนาลงลึกไปที่การใช้ Mouse หลายๆ ตัวต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ตัวเดียว

นอกจากจะมีฟังก์ชั่นการตอบคำถาม เติมคำในช่องว่าง จับคู่ วาดภาพ หรือกิจกรรมระบายสีแล้ว ยังมีฟังก์ชั่นควบคุมของคุณครูด้วย เช่น การเลือกเด็กบางคนออกมาทำกิจกรรม การปล่อยเด็กทั้งหมดออกมา การจับเวลา การสั่งให้เม้าส์ไม่ให้ขยับได้ถ้านักเรียนซน ไม่ฟังครู เป็นต้น อีกอย่างคือ การเก็บรวบรวมคะแนนของเด็กในแต่ละคาบ โดยเลือกดูสถิติได้ตามรายวิชา ชื่อเด็ก หรือห้องเรียนก็ได้ เท่ากับว่าเราทำการวิจัยในชั้นเรียนไปในตัวเลย โดยที่ไม่ได้ไปเพิ่มภาระงานให้กับครู

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: